headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Heel Alliance !!

Start training vanaf woe 29 april - E en F

27-4-2020 Beste leden,

We mogen het veld weer op. De club gaat langzaam weer open. Het is geweldig nieuws voor alle hockeyliefhebbers, maar het gaat stapje voor stapje. Het kabinet heeft besloten dat jeugd onder 18 jaar weer mag sporten. De jeugd onder 12 jaar hoeft geen anderhalve meter afstand te houden. De oudere jeugd wel. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de KNHB. In deze e-mail lees je belangrijke aanwijzingen over hoe de jongste jeugd deze week weer kan hockeyen, en meer. Dus lees even goed door.

Coronawerkgroep
Het bestuur heeft een speciale Corona werkgroep gevormd. In de werkgroep zitten de technisch managers André en Milou. Jaap Waterham is de coördinator. Hij wordt ondersteund door Maarten Bouwhuis. In samenspraak met het bestuur zorgt de werkgroep ervoor dat de hockey activiteiten worden opgestart. Zij vertalen de maatregelen van de gemeente, RIVM en KNHB voor Alliance. Voor alle praktische vragen kun je je gewoon richten tot de categorieleiding.

Start trainingen F, E6 en E8
Vanaf woensdag 29 april starten de trainingen voor de F, E6, E8. Het trainingsschema staat in de Alliance App. Deze week traint dus alleen de jongste jeugd, zonder de Dierentuin. We starten met deze beperkte groep om te ervaren of alle maatregelen die we hebben genomen goed werkbaar zijn.  

Gebruik de Alliance app

Elke week worden de trainingsschema’s bekend gemaakt via de Alliance app. Dit schema kan afwijken van wat je gewend was. Check elke week de app voor het actuele schema. Dit kan veranderen doordat er nieuwe categorieën komen trainen. De aangepaste trainingstijden kunnen botsen met schooltijden. We doen ons best, hier rekenen mee te houden. Maar dit zal elke week opnieuw leren en puzzelen zijn.


Alleen spelers op het veld en het terrein!
Op dit moment mogen er alleen de spelers en trainers op het terrein van Alliance komen. Ouders kunnen dus niet kijken en blijven wachten. We vragen iedereen om de kinderen te brengen tot het hek. Vanaf de ingang worden de kinderen begeleid naar het veld.

Op Instagram en Facebook staat een video waarin André en Milou precies uitleggen wat de afspraken zijn. Bekijk dus video samen met je zoon of dochter. Ze zullen het leuk vinden de trainers weer te zien.
We vragen je met klem om binnen het team een haal- en breng schema te maken, zodat er zo min mogelijk ouders bij het hek van de hockeyclub komen.

Per week bekijken we of, en op welke manier stapsgewijs ook de rest van de jeugd zo snel mogelijk weer het veld op kan. We zullen de betreffende spelersgroepen hierover gericht informeren.

We kunnen dit alleen doen, als we het samen doen. Lees dus goed de instructies, volg ze op en let op elkaar. En … vergeet de video niet te checken.

Video op Instagram
Video op Facebook

Heel veel plezier met de trainingen!

Reacties


Taco Brenninkmeijer

29-4-2020 @ 08:37:34 |Kun je’m ook op YouTube plaatsen voor degene

Reageer op het nieuws