headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Heel Alliance !!

Werkwijze teamindelingen seizoen 1819

Nieuws afbeelding 10-5-2018 Hoe deelt Alliance in, wat zijn de punten waarop wordt gelet? Uitgangspunt is een driedeling; er wordt ingedeeld in selectieteams en daarnaast hebben een tweedeling competitief- en recreatief breedtehockey.

De samenstelling van de selectie-elftallen wordt door de technisch coördinatoren, in samenspraak met de coaches en trainers van de selectieteams, bepaald. De samenstelling van de opleidingsteams valt ook onder bovengenoemde technisch coördinatoren. De categorieleiders van de betreffende categorieën worden hier niet in betrokken. Door het jaar heen worden (mede op basis van eerder ingevulde vragenlijsten over de teams en tips van trainers en coaches) mogelijk talentvolle spelers gevraagd om mee te spelen/trainen met een hoger team.

De indeling van de breedteteams wordt per categorie gemaakt met input van de coaches en in samenspraak met de trainers en de TC (Technische Coördinatoren) van de betreffende categorie. Vanaf medio april/mei gaan de categorieleiders met de coaches om de tafel tijdens de zgn 10 minuten gesprekken om de teams door te nemen. Daarbij wordt gevraagd naar hockey-technische maar ook sociale aspecten met betrekking tot de spelers. Daarnaast wordt er gekeken naar trainingsopkomst, aantallen spelers, aantal teams, niveau van de huidige competitie, informatie van de trainers en vriendenverzoeken. Als er wordt gekozen voor een vriendenverzoek dan wordt er ingedeeld op het niveau van de minst goede speler/speelster. Tevens moet er sprake zijn van een wederzijds, schriftelijk verzoek, anders kan hieraan niet worden voldaan.

Op basis van voorgaande criteria worden de teams ingedeeld. In principe is Alliance een voorstander van het jaarlijks door elkaar plaatsen van de leden; het is geen gewoonte om teams jarenlang bij elkaar te houden. Natuurlijk worden spelers niet helemaal alleen in een ander team geplaatst, over het algemeen is dat met een aantal teamgenootjes samen. Mocht iemand alleen overgaan dan is dat altijd na uitgebreid onderling overleg. Als laatste; er wordt niet ingedeeld op positie omdat die voorkeuren per categorie sterk wisselen en het bijna ondoenlijk is voor de categorieleiders en de TC om daarmee rekening te houden.

Bij de Dierentuin, de F en 6E zijn er onlangs de ‘Testjes’ afgenomen. Deze zijn deels bepalend voor de indeling, naast de al eerder genoemde bovenstaande criteria.

De keepers worden door de keeperscommissie over de teams verdeeld. De categorieleiders zullen deze indeling over het algemeen volgen.

Er bestaat de mogelijkheid om eerder naar een hogere categorie te worden doorgeschoven. Langer in de bestaande categorie blijven kan niet, tenzij om medische of psychische redenen, beoordeeld door de KNHB. Alliance kan daarin een voorstel doen maar heeft geen zeggenschap.

Medio juni komen de nieuwe teams op de site. Je kan vanaf nu tot 20 mei 2018 je vriendenverzoek insturen naar het mailadres van de betreffende categorieleiding (zie de site voor adressen). Let wel; we proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden maar het is geen garantie!

 

 

 

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws