headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Lid worden van Alliance

MHC Alliance is een hockeyclub waar de leden zich thuis voelen en elkaar en anderen respecteren en in hun waarde laten. Ieder kan zijn/haar ambitie invullen op gebied van hockey, als speler of begeleider of op gebied van ontspanning naast het veld, op sportief of sociaal gebied. We zijn een vereniging voor en door leden. Dat doen we samen. Naast leden wordt de vereniging gedragen door vrijwilligers en medewerkers.

Voor het spelen van hockey moet je lid worden van onze vereniging. Je bent dan ook automatisch lid van de KNHB - de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. De wijze van organisatie en samenwerking binnen Alliance is vastgelegd in Statuten en een Huishoudelijk Reglement. De invulling van het bestuur, functies en commissies (wie doet wat) staat op deze pagina.

Ook vrijwilligers en medewerkers registreren zich bij onze vereniging om gebruik te maken van onze faciliteiten en hun bijdrage aan de vereniging te kunnen leveren en daarvoor met elkaar te kunnen communiceren. Je bent dan geen lid van Alliance maar wel van de KNHB tot wederopzegging / afmelding door Alliance.

Leden betalen contributie, meer info hierover staat op deze pagina.

Het inschrijfformulier is de manier om je aan te melden. We beoordelen je aanmelding en voor welke hockeycategorie of functie dit is. Hou er rekening mee dat niet iedereen automatisch lid wordt omdat het kan voorkomen dat er meer inschrijvingen zijn dan dat we kunnen accommoderen.


 
Info over inschrijving & plaatsing

Inschrijven

Inschrijven bij Alliance is het hele jaar mogelijk. Inschrijvingen voor het nieuwe seizoen worden vanaf half januari in behandeling genomen. Je kunt jezelf of je kind aanmelden door het inschrijfformulier op de website in te vullen en in te dienen. Je ontvangt een bevestiging van registratie en de mogelijkheid het uit te printen. Print het uit, zet een handtekening en stuur het op naar MHC Alliance, Postbus 544, 2100 AM Heemstede. Vergeet niet een postzegel te plakken. Je ontvangt ook een automatische bevestigingsmail.

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven in het jaar waarin zij t/m 31 december 6 jaar of ouder zijn. Kinderen die nog te jong zijn om lid te worden bij Alliance maar die graag willen sporten & spelen én alvast een beetje willen hockeyen, kunnen terecht bij Bitjes & Nopjes. Deelname aan Bitjes & Nopjes geeft niet automatisch recht op lidmaatschap van Alliance. Bitjes & Nopjes werkt met 2 blokken per jaar en een kind kan per blok deelnemen. Meer informatie staat op onze website of neem contact op door een e-mail naar [email protected]

Indien er in een leeftijdscategorie meer kinderen zich aanmelden om lid te worden van MHC Alliance dan dat we capaciteit hebben, hanteren we een wachtlijst. De inschrijfdatum is niet relevant voor de plek op de wachtlijst en toekenning van plaatsing in een team. Het toelatingsbeleid voor het lopende en komende seizoen is hieronder geformuleerd.

Per speelseizoen wordt door het bestuur en de technische leiding van Alliance het aantal toelatingen bepaald. Dit vindt plaats in de maanden mei en juni voor het speelseizoen dat start in het seizoen daarop volgend. Wordt u of uw kind niet toegelaten, dan schuift de aanmelding door naar de wachtlijst en nemen we contact op. We doen ons best om te zorgen om iedereen te plaatsen c.q. onze wachtlijst zo kort mogelijk is.
Je / je kind wordt lid van Alliance wanneer je van ons bericht hebt ontvangen dat we je / je kind kunnen plaatsen. Dat gebeurt uiterlijk eind juli. Je krijgt ook bericht als je / je kind niet geplaatst kan worden. Mocht je eind juli niets van ons hebben gehoord, laat het ons dan per e-mail weten.

Ouders van aspirant-leden worden uitgenodigd voor een intakegesprek waarin we het onder andere zullen hebben over de bereidheid van leden of ouders/verzorgers om zich in te zetten als vrijwilliger voor Alliance (bijv. coachen, trainen, deelname in een van de commissies, fluiten, bardienst, wedstrijdtafel, opzetten blaashal etc.). Kinderen wiens ouders aangeven dat zij zich graag inzetten voor de vereniging, hebben bij plaatsing voorrang op andere kinderen.

Toelatingsbeleid Jongste Jeugd (tot en met 10 jaar)
Helaas kunnen we niet altijd alle kinderen aannemen die zich aanmelden omdat we gebonden zijn door capaciteit op basis van het aantal velden dat de club heeft. We moedigen sporten voor kinderen aan en zijn gastvrij maar zijn ergens beperkt in de hoeveelheid kinderen die we toelaten. Bereidwilligheid tot vrijwilligerswerk is één van de factoren in ons aannamebeleid. Onze vereniging functioneert voor en door elkaar als veel leden/ouders/verzorgers zich inzetten om hockey voor alle leden mogelijk te maken of een bijdrage leveren aan algemene of bijzondere verenigingsactiviteiten. Het ligt voor de hand om leden toe te laten die de vereniging als vrijwilliger willen ondersteunen. We stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers een actieve bijdrage leveren aan één of meerdere activiteiten binnen Alliance.

Kinderen worden eerder geplaatst als:
  • ze in Heemstede of Haarlem-Zuid wonen;
  • ze broertjes, zusjes of ouders/verzorgers hebben die al lid zijn;
  • ze ouders/verzorgers hebben die actief zijn of geweest zijn als vrijwilliger bij MHC Alliance;
  • hun ouders/verzorgers op het inschrijfformulier aangeven dat ze graag actief willen zijn op de club, bijvoorbeeld voor coachen, trainen, fluiten of in een van de commissies deel te nemen;
  • ze in Heemstede of Haarlem-Zuid wonen;
  • hun ouders/verzorgers de club financieel steunen als sponsor.

Kinderen die beginnen met hockeyen op hun achtste jaar of later, moeten eerst de basisbeginselen van het hockey onder de knie krijgen. Daarom spelen zij doorgaans de eerste helft van hun eerste seizoen nog geen wedstrijden en doen alleen de trainingen mee. We noemen dit trainingsleden. Zij betalen de Trimhockey contributie en nog geen inschrijfgeld. Trainingslid kan je worden als we zeker weten dat we je het seizoen erna als volwaardig lid kunnen indelen. Dan is ook het inschrijfgeld van toepassing. Als er gedurende het seizoen plaats komt in een wedstrijdteam zullen eerst de trainingsleden als reguliere speler worden geplaatst voordat iemand van de wachtlijst wordt benaderd.

Heb je vragen over de inschrijvingsprocedure? Neem contact met ons op en stuur een e-mail naar [email protected].

Toelatingsbeleid Junioren vanaf 10 jaar
Voor kinderen ouder dan 10 jaar die lid willen worden, gelden de volgende zaken:
  • kinderen kunnen worden aangenomen als er een plekje vrijkomt in een van de bestaande teams;
  • zeer talentvolle spelers kunnen ook worden geplaatst in selectieteams, we plaatsen per seizoen niet meer dan drie spelers van buiten Alliance in één selectieteam.
  • als deze talentvolle kinderen toch niet geplaatst kunnen worden in één van de selectieteams, kunnen ze alleen in een ander team worden geplaatst als daarvor ruimte is.

Senioren
Senioren zijn zeer welkom bij Alliance! Ook voor senioren geldt dat je kan aanmelden middels het inschrijfformulier. Verstuur het digitaal door op aanmelden te drukken. Print het ook uit, zet een handtekening en stuur het op naar MHC Alliance, Postbus 544, 2100 AM Heemstede. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail van ons.

Let op: je bent lid van Alliance wanneer je van ons bericht hebt ontvangen dat we je kunnen plaatsen. Dat gebeurt uiterlijk eind juli. Mocht je eind juli niets van ons hebben gehoord, laat het ons dan per e-mail weten.


< >