headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Inschrijvingsformulier

Hoe kan je lid worden van MHC Alliance?


Stap 1: Inschrijfvoorwaarden. Lees eerst hier de informatie over lid worden, inschrijving & plaatsing en hier over contributie.
Informatie over de verwerking van persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.

Stap 2: Vul het inschrijfformulier in en volg de instructies in stap 3

Stap 3: Inschrijven !

We nemen alleen volledig ingevulde inschrijvingen in behandeling. Na het indienen van uw inschrijving wordt automatisch een pdf versie aangemaakt. Dit document kunt u voor uw eigen administratie downloaden op de bevestigingspagina die na afloop wordt getoond.

We vragen uw medewerking aan vereenvoudiging van onze administratie door het toestemming geven voor incasso van de contributie.

Inschrijving staat niet gelijk aan een lidmaatschap van MHC Alliance. Het lidmaatschap wordt effectief op het moment dat deze wordt bevestigd door onze Ledenadministratie. Aan het lidmaatschap zijn contribtieverplichtingen verbonden.Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  MHC Alliance werkt uitsluitend met automatisch incasso's. Hiervoor geef je middels deze inschrijving een machtiging af gedurende het lidmaatschap.

 
   
 
   
 
Termijnkeuze contributie
   
Overige informatie
   
 
   
 
Algemene info ouders / seniorleden
  Om de aanmelding van jezelf, je zoon of dochter zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, verzoeken wij je vriendelijk de volgende vragen zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden. Deze antwoorden zijn bepalend voor het mogelijke lidmaatschap! De vragen gaan allereerst over de hockeyervaring van de inschrijvende persoon en vervolgens de spelsoort waar jij of je kind zich voor wil opgeven. Aansluitend vragen wij naar de beroepen van jezelf of beide ouders/verzorgers.

 
   
   
   
   
   
   
Kennis & capaciteiten
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk binnen MHC Alliance
  MHC Alliance is één van de grotere (jeugd) hockeyverenigingen van Nederland! Onze club kan alleen functioneren als veel leden/ouders/verzorgers zich inzetten om hockey voor alle leden mogelijk te maken of een bijdrage leveren aan algemene of bijzondere verenigingsactiviteiten. We verwachten daarom ook een bijdrage in de vorm van vrijwilligerswerk en vernemen graag waarvoor we je kunnen benaderen. Hieronder volgen vragen die Alliance inzicht geeft over jouw mogelijke bijdrage. Bereidwilligheid tot vrijwilligerswerk is één van de factoren in ons aannamebeleid. Naar aanleiding van het ingevulde kan door iemand van onze vrijwilligerscommissie contact met je worden opgenomen. Vele handen maken licht werk!

 
   
   
   
Sponsoring
  Overweeg je toekomstige sponsoring van de club of een team? Van oudsher hebben veel sponsoren een persoonlijke band met de club naast de niet-clubgebonden sponsoren die op basis van de doelgroep een commercieel besluit hebben genomen zich als sponsor aan de club te verbinden. Wij werken nauw samen met onze sponsoren om ervoor te zorgen dat er een grote tevredenheid en continuïteit ontstaat.

 
   
   
Bevestiging
  De inschrijfvoorwaarden en privacyverklaring zijn bovenaan het inschrijfformulier te openen.

 
   
   
Verklaring
  Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigde inschrijfgeld, de toekomstige contributie en geef toestemming op automatische incasso daarvoor van mijn bankrekening. Tevens geef ik MHC Alliance toestemming om bovenstaande persoonsgegevens en de gegevens die gedurende het lidmaatschap over mij / mijn kind door MHC Alliance worden verzameld te verwerken, uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn afgegeven.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.