headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Wouter Hulst ontvangt Veer van Winnubst

Nieuws afbeelding 24-6-2024
Zoals al tijdens de vrijwilligersborrel aangekondigd, heeft bet bestuur dit jaar de Veer van Winnubst toegekend aan Wouter Hulst.  

Deze erkenning wordt jaarlijks uitgereikt aan een lid, vrijwilliger, team of commissie die in dat seizoen op incidentele of structurele basis een bijzondere daad of werkzaamheden heeft verricht voor de vereniging. Het bijbehorende houten schild met de veer is in 1989 ter beschikking gesteld door Martin van Winnubst, destijds voorzitter van Alliance.

Wouter is sinds 2018 onze 'large account-manager' in de Sponsorcommissie. Dit jaar is het contract met hoofdsponsor ABNAMRO verlengd en dat is belangrijk voor de continu├»teit. Daarnaast heeft Wouter veel tijd en energie gestoken in de overeenkomst met onze nieuwe kledingsponsor Indian Maharadja met Intersport Twinsport als nieuwe partner voor de voorraad en verkoop. 

Vanaf komend seizoen heeft de vereniging dit merk voor de wedstrijdkleding, trainingspakken, teamtruien etc en dat is voor alle betrokkenen lucratief. Er zitten veel aspecten aan een dergelijke langdurige overeenkomst, meer details daarover communiceren we binenkort. Met volharding en geduld heeft Wouter zich ontfermd over de zakelijke afspraken en inhoudelijke vernieuwing zoals de terugkeer van de zwart-witte blokken op de rug, een kraagje in Alliance groen en uiteraard het nieuwe logo op de borst. Het was een tour de force om dit samen met het bestuur tijdig geregeld te krijgen en dat is gelukt. 

Wouter, veel dank namens de club voor jouw belangrijke bijdrage!

Namens het bestuur,
Daan Beekhuis
Voorzitter MHC Alliance