headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Hockey & Trainingen

Blok Coordinator Jongens DEF/DT

19-11-2009 Met ingang van heden zal Dave Koentjes de functie van Blok Coƶrdinator (BC) niet meer vervullen. In dit lastige eerste AHA jaar heeft Dave zich vol overgave op het BC-schap gestort. Met veel enthousiasme en energie is Dave vanaf juni 2009 aan de slag gegaan om samen met de drie andere BC's en de AHA-Commissie de basis te leggen voor het bereiken van de Alliance 2.0 doelstellingen op hockeygebied. Daar zijn wij hem zeer dankbaar voor.
Wij hebben Karol en Piotr bereid gevonden een deel van Dave's taken over te nemen, uiteraard nog steeds in nauwe samenwerking met Alice Janssen (AHA commissaris). Daarmee zullen wij in staat blijven het blok Jongens DEF goed te volgen. Andere taken zullen door de overige BC's en de AHA-Commissie worden overgenomen.

Met vriendelijke groet,

Franck Dellenbag
Bestuurslid AHA/TZ