headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Veer van Winnubst uitgereikt aan CoronaCommissie en Nicole de Haan is Vrijwilliger van het jaar

Nieuws afbeelding 24-5-2022
Vrijdagavond 13 mei was het Vrijwilligersavond op de club waarbij plm. 80 vrijwilligers aanwezig waren die bij monde van voorzitter Daan Beekhuis namens de gehele club de waardering voor hun inzet hebben gekregen. En vanzelfsprekend ook werden aangemoedigd om vooral vrijwilliger van onze mooie vereniging te blijven. De vereniging is voor én door leden, waarbij gezien het grote aantal jeugdleden van Alliance er natuurlijk veel ouders/verzorgers van (oud) leden een belangrijke rol spelen. Het was die avond nog lang gezellig op de club!

Ook werden door Daan bijzondere prestaties aangehaald en die een plek verdienen in de eregalerij van MHC Alliance.

Veer van Winnubst
De Veer van Winnubst is uitgereikt aan de CoronaCommissie. De commissie heeft tijdens de coronacrisis veel werk verzet om enerzijds de telkens veranderende coronaregels goed toe te passen voor Alliance en anderzijds heeft zij ervoor gezorgd dat er altijd aanwijzingen en stewards aanwezig waren om alles in goede banen te leiden. De hoop is dat de commissie niet meer nodig is in de toekomst en met de Veer van Winnubst willen we als vereniging de commissie bedanken en een fase afsluiten. De commissie bestond uit diverse betrokkenen vanuit diverse geledingen met in het bijzonder persoonlijke inzet door Marit Merkus, Maarten Bouwhuis en Jaap Waterham. Namens de commissie was Maarten Bouwhuis aanwezig.

Vrijwilliger van het jaar
Het bestuur heeft Nicole de Haan benoemd tot Vrijwilliger van het jaar! Nicole is tien jaar categorieleider geweest en heeft als diƫtiste de topteams en de barcommissie verschillende malen geadviseerd. Nu haar dochter stopt bij Alliance om te gaan studeren, komt er een einde aan haar categorieleiderschap dat al die jaren is meegereisd tot de MA categorie. Met deze benoeming willen we Nicole bedanken voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet. En daarmee erkenning en waardering uitspreken naar alle categorieleiders die een belangrijke bijdrage leveren aan de Alliance hockey organisatie.

Mede namens alle leden, ouders, verzorgers en medewerkers,
het bestuur van MHC Alliance


* De Veer van Winnubst wordt uitgereikt aan een lid, een team of een commissie die op incidentele of structurele basis een bijzondere daad of bijzondere werkzaamheden heeft verricht voor de vereniging.
Het schild met de veer is in 1989 ter beschikking gesteld door Martin Winnubst bij zijn aftreden als voorzitter van de MHC Alliance. Een functie die hij gedurende 12 jaar (met een onderbreking van vijf jaar) in twee periodes heeft vervuld. In de eregalerij op de website staan de personen die deze erkenning in het verleden hebben ontvangen. Daar staan (nog) niet de commissies of andere ledenverzamelingen tussen.

** Wil je ook Vrijwilliger van het jaar worden? Neem contact op met de Vrijwilligerscommissie via [email protected] of spreek je interesse uit naar iemand van het bestuur of commissie. 


Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws