headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Algemene Ledenvergadering MHC Alliance dinsdag 24 mei 20.00 uur

Nieuws afbeelding 23-5-2022
Wat vind jij belangrijk op de club en waarover je graag met het bestuur en andere leden in gesprek wilt? Moeten er dingen anders en wil je dat graag op de agenda voor komend jaar? Alle leden en vertegenwoordigers zijn door het bestuur middels een email uitgenodigd. Dus kom naar de ALV op dinsdag 24 mei!

Agenda onderwerpen:
  • Stand van zaken Algemeen en Hockey.
  • Begroting seizoen 2022-2023 incl contributie, entreegeld, toeslagen.
  • Opvolging bestuurslid Barexploitatie & Sponsoring en aftreden Secretaris.
  • Rondvraag 

Achter de login van onze website staat bij Club - Documenten de 
  • Notulen van de vorige ALV
  • Uitnodiging en agenda van deze ALV
  • Voordracht opvolging bestuurslid Barexploitatie & Sponsoring
  • Begroting 2022-2023

Tot dinsdag, aanvang 20.00 uur.

Met sportieve groet,
het bestuur