headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Reminder: Algemene Ledenvergadering woensdag 29 september

Nieuws afbeelding 28-9-2021
Beste leden en ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden,

Het bestuur heeft u eerder per e-mail van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op woensdag 29 september 2021, aanvang 20.00 uur.

De vereniging bestond op 27 september 94 jaar en heeft nog een mooie toekomst voor zich. U bent van harte welkom om tijdens de ALV van gedachten te wisselen over de stand van zaken, de financiële verantwoording en andere onderwerpen tijdens de rondvraag.

Agenda:
1.Opening/mededelingen
2.Notulen Algemene Ledenvergadering d.d.19 mei 2021 en 30 juni 2021
3.Stand van zaken algemeen
4.Stand van zaken hockey
5.Financieel verslag 2020-2021
6.Verslag, decharge en benoeming kascommissie
7.Rondvraag
8.Sluiting

De uitnodiging, agenda, notulen van vorige ALV's en het jaarverslag zijn beschikbaar achter de login op de website. Hiervoor log je in (rechts bovenin op homepage), waarna je bovenin bij het dropdown menu 'club' kiest, onderdeel 'documenten' en vervolgens ‘ALV 2021-09-29'. 

Wij zien u graag op 29 september.