headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Hockey & Trainingen

Technisch- en organisatorisch beleid Alliance

4-9-2009 Zoals hopelijk iedereen weet staat er op dit moment veel te gebeuren op technisch en organisatorisch vlak binnen Alliance. De AHA-commissie heeft de afgelopen maanden zijn best gedaan om enige structuur aan te brengen. Zo is er een technisch jeugdplan geschreven. In het verlengde daarvan zijn er per leeftijdscategorie weekthema's geïntroduceerd. Het is de bedoeling dat de jeugdtrainers deze weekthema's ook daadwerkelijk volgen. Voor de jongste jeugd worden er wekelijkse trainingen vermeld, terwijl voor de oudere jeugd diverse bronnen worden vermeld waar oefeningen vandaan gehaald kunnen worden. Voor de coaches/begeleiders verwijzen wij graag naar de uitgebreide nota met voor alle groepen informatie. Alle beleidsrichtlijnen zijn/worden eveneens op deze pagina vermeld.Deze informatie is te vinden op onze website www.mhc-alliance.nl. Je dient eerst in te loggen, vervolgens klik je op 'documenten' in de linker groene kolom, voorts klik je op 'Opleidingsplan Jeugd' of op 'AHA-Commissie', daar vind je alle relevante documenten aangaande het beleid van Alliance. Kom je er niet uit, dan kan je altijd je Blok Coördinator om informatie vragen.