headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Nieuws afbeelding 30-8-2019 Afgelopen vrijdag heeft Jeroen Hellemans besloten om zijn bestuurdersrol voor de portefeuille Tophockey neer te leggen. De reden hiervoor is dat hij zijn zakelijke werkzaamheden niet langer meer kan combineren met zijn bestuursfunctie. Jeroen is actief in een startup die veel van zijn tijd en energie vraagt. In de gesprekken die de afgelopen periode met het bestuur plaatsvonden hierover is naar voren gekomen dat Jeroen heeft gekozen voor zijn zakelijke toekomst. Graag willen we Jeroen langs deze weg heel hartelijk bedanken voor al zijn tijd en bevlogenheid die hij aan Alliance heeft gegeven. We weten dat de tophockeyportefeuille veel aandacht vraagt en we zijn Jeroen dankbaar voor zijn inzet. Onder zijn leiding is de organisatie structuur van de Tophockey lijn verder geprofessionaliseerd en hebben we bereikt dat een bredere groep hockeyers in opleidingsteams kunnen spelen. Ook is er een goed doordacht Jongste Jeugdplan uitgewerkt dat inmiddels al in de uitvoeringsfase terecht is gekomen. We vinden het jammer dat Jeroen zijn taken niet af kan maken maar respecteren vanzelfsprekend zijn beslissing. Hoe nu verder?
Er ontstaat nu een tijdelijke situatie waarin we samen met de direct betrokkenen en verantwoordelijken gaan kijken hoe we de tophockey portefeuille de komende tijd gaan organiseren. Tegelijkertijd houden we de zaken tegen het licht waarvan we vinden dat ze anders of beter georganiseerd kunnen worden. Daarna pas gaan we op zoek naar een vervanger.David van Duffelen neemt per direct de taken als Penningmeester over van Gert-Jan de Rooij. De afgelopen periode is gewerkt aan het zoeken van een nieuwe Penningmeester vanwege het feit dat Gert-Jan de rol van waarnemend Voorzitter niet langer kon combineren met die van Penningmeester. Het is de intentie van het bestuur om David op de eerst volgende ALV voor te dragen als nieuwe Penningmeester van Alliance. Tot die tijd is David waarnemend in functie. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Tophockey komt tot nader bericht te liggen bij Gert-Jan. Het bestuur is van mening dat met bovenstaande aanpassingen als gevolg van het vertrek van Jeroen de belangen van Alliance het best worden gediend.
Nogmaals bedanken we Jeroen en wensen we David heel veel plezier en succes toe in zijn nieuwe rol.


Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws