headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Reminder: Algemene Ledenvergadering donderdag 22 nov

Nieuws afbeelding 19-11-2018

Donderdag a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) vindt de Algemene Ledenvergadering weer plaats. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de jaarrekening 2017-2018 toegelicht en aan de leden voorgelegd. Tevens zal de stand van zaken rondom het breedte- en tophockey worden besproken. Algemene zaken als een eventuele blaashal, de nieuwe shirtleverancier Osaka, de samenwerking met Sportplaza en meer worden kort toegelicht.

Daarnaast zal onze secretaris, Nicolette, na vier bestuurs-jaren aftreden en draagt het bestuur Pauline Beije voor als nieuwe secretaris.

De agenda en de uitnodiging treft u als bijlage aan. De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering en de jaarrekening 2017-2018 treft u achter de login onder Club -> Documenten aan.

We zien u graag donderdag a.s.!

Bestuur MHC Alliance

Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws