headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

VOG en Verklaring onderwerping Tuchtrecht

Nieuws afbeelding 19-1-2016 Begin oktober is het bestuur gestart met het opvragen van gegevens van onze vrijwillige coaches en managers om via gratisvog.nl een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verkrijgen. Inmiddels hebben wij van een groot aantal vrijwilligers reeds de Verklaring Omtrent Gedrag gescand en gemaild ontvangen, waarvoor dank! Daarnaast hebben wij de vrijwillige coaches en managers gevraagd een verklaring te ondertekenen, waarbij zij zich onderwerpen aan de Tuchtregels van de KNHB.

Beide verklaringen zijn voor ons als vereniging en als bestuur zeer belangrijk. De KNHB, alsmede NOC NSF, stimuleren en adviseren alle sportverenigingen ten zeerste om voor vrijwillige coaches/managers die structureel met jeugd werken een VOG aan te vragen. Hiervoor heeft NOC NSF de mogelijkheid in het leven geroepen om als vereniging voor haar vrijwilligers gratis een VOG te kunnen aanvragen. Wij zijn heel blij dat wij hiervoor in aanmerking komen. Temeer de mogelijkheid bestaat om de VOG gratis aan te vragen, kunnen wij er niet omheen om hieraan mee te werken om een veilig sportklimaat voor onze kinderen te bewerkstelligen. Als bestuur zijn wij daarnaast aansprakelijk als er ongewenste zaken gebeuren.

Wij verzoeken een ieder die nog geen gegevens (naam, initialen, geboortedatum, e-mailadres), Verklaring omtrent Gedrag, dan wel Verklaring onderwerping Tuchtrecht heeft aangeleverd, nogmaals vriendelijk, doch dringend om hiertoe over te gaan. Je kan dit mailen naar [email protected]. Bij vragen kan je ons tevens op dit mailadres bereiken.

Een ruime meerderheid van de vrijwillige coaches/managers heeft reeds aan ons verzoek voldaan. Gaarne zouden wij jou hier ook nog aan toevoegen!

Hartelijk dank voor je medewerking.

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws