headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Contributie 2015-2016

Nieuws afbeelding 6-9-2015 Omstreeks dezer dagen wordt de contributie voor het komende seizoen geïnd. Altijd een hele uitgave, zeker voor gezinnen met meerdere leden. Graag licht ik daarom in het kort toe waar de contributie aan wordt besteed.
Alliance heeft ruim 1600 leden. Per persoon betalen we gemiddeld ca. € 400 aan contributie, inschrijfgelden en toeslagen. Hiermee genereren we ruim € 650.000 aan opbrengsten.  Daarnaast hebben we nog opbrengsten uit de bar en verhuur van de ruimte aan het kinderdagverblijf. Ook dragen onze sponsors hun steentje bij. In totaal nog eens € 170 per persoon. De totale opbrengsten zijn dit seizoen begroot op € 929.000. Dit is ca. € 570 per persoon.
De begrote kosten zijn ook € 570 per persoon. We betalen € 350 pp voor onze trainers, materialen en de huur van de velden van de gemeente. Daarnaast betalen we € 45 pp voor het clubhuis: onderhoud, gas/water/elektra, verzekeringen en vuilafvoer. Ook betalen we € 70 pp voor de organisatie van de vereniging en competitie (secretariaat, boekhouding, contributie KNHB, LISA). De overige € 105 pp zijn ten behoeve van de afschrijvingen op ons clubhuis, (water) velden en inventaris almede voor de rente op de hypotheek op ons clubhuis en kinderdagverblijf.
Uitgangspunt is dat we in een seizoen niet meer uitgeven dan dat we aan opbrengsten binnen krijgen. Dit lukt met heel veel moeite en zeker niet ieder jaar. De kosten stijgen jaarlijks maar we willen de contributies niet ieder jaar verhogen. Voor dit seizoen zijn de contributies daarom niet verhoogd en hopen we met hogere baropbrengsten en sponsorbijdragen de kosten te kunnen dekken.
 
Bart Brouwer, penningmeester

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws