headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Fithockey

Algemeen
Vanaf het voorjaar 2010 wordt er op MHC Alliance te Heemstede Fithockey aangeboden aan senioren vanaf 55 jaar. Hieronder gaan wij nader in op de verschillende aspecten, die te maken hebben met organisatie en uitvoering van deze sport voor senioren binnen onze vereniging.

Waarom Fithockey?

Eén van de speerpunten van het beleid van het bestuur van MHC Alliance is om MHC Alliance te ontwikkelen als een maatschappelijk verantwoorde vereniging. In dat kader wil de vereniging sportieve en sociale activiteiten organiseren ook voor senioren vanaf genoemde leeftijd in en rond Heemstede.

Daarnaast wil MHC Alliance de binding met (oud-)leden, voor wie het beoefenen van de hockeysport vanwege leeftijd en/of fysieke beperkingen niet (meer) mogelijk is, bewaren en versterken. Door de KNHB is het spel Fithockey ontwikkeld en gepropageerd om aan deze doelstellingen invulling te kunnen geven.

Wat is Fithockey?
Fithockey is een teamsport voor senioren (mannen en vrouwen) en wordt gespeeld op een hockeykunstgrasveld. In een team (mannen, vrouwen of mixed) wordt gespeeld met een knots en een zachte bal en overwegend met één hand. Mede daardoor is het een veilige sport en is hockeyervaring zeker niet nodig.
MHC Alliance geeft, na overleg met haar ervaren Fithockeyers, er de voorkeur aan om met een hele lichte unistick (plastic) te spelen in plaats van een knots. Overigens zijn er meer verenigingen in Nederland die de unistick in plaats van de knots bij het Fithockey gebruiken. De sticks, ballen en overig materiaal worden door MHC Alliance verstrekt.

Waaruit bestaat een Fithockey bijeenkomst?
Bij een bespeelbaar veld vindt een warming up plaats onder leiding van de spelleider Fithockey door over enige afstand op of rond het hockeyveld te (hard)lopen. Ook enkele gymnastische en trainingsoefeningen maken daar deel van uit. Daarna vinden een aantal lichte vaardigheidsoefeningen plaats. Deze voorbereiding duurt ongeveer 30 minuten en wordt gevolgd door een onderlinge wedstrijdje van ongeveer 30 minuten met een korte pauze van 5 minuten. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt slechts een deel (1/4 of 1/8) van het veld gebruikt.

Voor wie is Fithockey?
Fithockey kan in principe op elke leeftijd vanaf 55 gespeeld worden. Fithockey is zeker ook aantrekkelijk voor ouderen die nog onbekend zijn met de hockeysport, maar ook voor oud-hockeyers. De sport kan op elk inspanningsniveau worden gespeeld, zodat iedereen mee kan doen. Kunnen lopen zonder hulpmiddelen is in principe het enige criterium.

Organisatie – coördinator – spelleider
De afdeling Fithockey valt binnen de organisatie van MHC Alliance onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Breedtehockey.
Samen met de coördinator Fithockey is deze verantwoordelijk voor het aanstellen van de trainer/spelleider (m/v), het beschikbaar stellen van veldcapaciteit en de openstelling van het clubhuis op de afgesproken tijdsblokken.
De coördinator Fithockey is samen met andere vrijwilligers verantwoordelijk voor het bepalen van de speelkalender, het bijhouden van ledenbestand, het informeren van leden over toekomstige activiteiten en het informeren en begeleiden van nieuwe leden.
T.b.v. de communicatie heeft de coördinator Fithockey een e-mailadres tot zijn beschikking en heeft hij toegang tot het ledenadministratie programma LISA.
De spelleider Fithockey is verantwoordelijk voor warming-up, speluitvoering en cooldown van spelers. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de spelleider om samen met de coördinator Fithockey te bepalen of het speelveld als gevolg van nadelige weersinvloeden bespeelbaar is. De spelleider is verantwoordelijk voor het beheer van het speelmateriaal. Daarvoor wordt opslagruimte geboden in het clubhuis.

Lidmaatschap
Een aspirant speler mag deelnemen aan drie proeftrainingen om te ervaren of Fithockey interessant voor hem/haar is*. Na de proefperiode dient de speler volwaardig lid te worden van MHC Alliance. Er wordt geen entreegeld gevraagd aan nieuwe Fithockeyleden.
Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende kalenderjaar. De contributie wordt vooruit betaald via een afgegeven automatische incasso met een mogelijkheid tot het betalen van de contributie in maximaal 4 termijnen.
Opzeggen van lidmaatschap is mogelijk per heel seizoen en dient plaats te vinden voor 1 mei. Restitutie van lidmaatschapsgeld voor een voortijdig afgebroken seizoen is mogelijk met een verzoek aan de penningmeester.

* Uitdrukkelijk wordt gesteld dat MHC Alliance niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor letsel en/of schade, opgelopen tijdens het uitoefenen van Fithockey tijdens de (proef)training.

Medische geschiktheid
MHC Alliance stelt nadrukkelijk dat sporten op oudere leeftijd een bepaald risico met zich meebrengt. Dit geld zeker voor ouderen die langere tijd geen sport hebben beoefend. Bij twijfel aan fysieke gesteldheid adviseert MHC Alliance (aspirant-) leden een sportmedische keuring te ondergaan. Indien gewenst kan MHC Alliance hierin bemiddelen.

Kleding
Omdat er inspanning wordt geleverd met het beoefenen van Fithockey, is het voor deelnemers aan te bevelen de kleding daarop aan te passen. Sportschoenen en trainingspak worden aanbevolen. Sportschoenen moeten over enig profiel beschikken, liefst hockeyschoenen voor optimale grip op kunstgras. Scheen- en mondbescherming is niet nodig.Nuttige adressen:

Coördinator Fithockey:[email protected]
Adres MHC Alliance: Sportparklaan 8, Heemstede
Telefoon clubhuis: 023-5285877