headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Tophockey

Bij Alliance moet elke hockeyer zich thuis voelen. Voor veel leden is de wedstrijdsport recreatief en voor je plezier met vrienden een wedstrijd spelen. Voor anderen rijkt de hockey ambitie verder: zij willen eruit halen wat erin zit, zoveel mogelijk binnen de sport bereiken, in de selectieteams van hun club spelen, een tophockeyer worden. Op deze laatste groep richt de Tophockeycommissie zich.


Tophockey kan echter niet bestaan zonder breedtehockey. Een solide breedtejeugd is niet alleen een voorwaarde voor sterke selectieteams, breedtehockey is ook onmisbaar voor een vereniging waar familiewaarden al ruim 80 jaar voorop staan.

Kernwaarden voor tophockey bij Alliance:

  • Plezier is een voorwaarde voor prestatie
  • We spelen gedisciplineerd en technisch verzorgd hockey
  • Fitheid en atletisch vermogen zijn voorwaarden om in de top te kunnen spelen
  • Alleen binnen een team kunnen individuele spelers excelleren
  • Er wordt aandacht besteed aan individuele ontwikkeling
  • We gedragen ons sportief in alle opzichten
  • We gaan netjes om met de accommodatie, materialen en kleding
  • Er moet een goede balans zijn tussen school, hockey en sociale evenementen

Alliance wil, zowel bij de jeugd als de senioren, aantrekkelijk hockey spelen op hoog niveau. Op middellange termijn is de doelstelling van Alliance om bij de senioren een stabiele eersteklasser te zijn; de ambitie voor de langere termijn is de overgangsklasse. Alliance wil dit bij voorkeur bereiken met instroom van (zoveel mogelijk) spelers uit eigen jeugd. De eerste teams dienen voldoende herkenbaar en bereikbaar te zijn voor eigen jeugdspelers.


De inzet is om elk jeugdlid zo goed mogelijk te ontwikkelen op technisch, tactisch, mentaal en fysiek gebied. Al vanaf de D-categorie wordt een groot gedeelte van onze jeugd opgeleid voor tophockey, in de hoop dat velen uiteindelijk terecht zullen komen in Dames of Heren 1. Dit betekent dat al in de jeugd heel veel van hen wordt gevraagd. Om eenieder op jonge leeftijd de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen, trainen de meeste teams drie keer per week. Op jongere leeftijd ligt hierbij het accent op plezier, techniek en motorische ontwikkeling, op latere leeftijd worden daar tactiek, kracht en mentaliteit aan toegevoegd.

Alliance zorgt voor goed opgeleide trainers, de technische coördinatoren zorgen op hun beurt voor een goede begeleiding van de trainers van de verschillende selectieteams.

Zaalhockey is een waardevolle aanvulling voor de ontwikkeling van spelers. Uitgangspunt is om alle spelers uit de selectie- en opleidingsteams de gelegenheid te bieden hun technische vaardigheden en tactisch inzicht te verbeteren door goede zaaltraining en zaal-speelminuten.

Geen elftal kan zonder keeper. Om het belang van een goede keeper te onderstrepen en om spelers te (blijven) interesseren voor het keepen, heeft Alliance een speciaal keepersprogramma, met een eigen keeperscoördinator.Tophockeycommissie:
De tophockeycommissie (THC) valt direct onder het bestuurslid Tophockey en is verantwoordelijk voor het tophockeybeleid en alle daarbij behorende hockey-technisch een organisatorische zaken voor de jeugdselectieteams. Onder selectieteams verstaan wij alle 1e teams en de zogenoemde opleidingsteams. Jaarlijks bepaalt de THC welke teams als selectieteam of als opleidingsteam worden aangewezen. De THC werkt samen met en ondersteunt de technische staf om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk talentvolle jeugd opgeleid wordt voor Heren en Dames 1. Hierbij staan wij voor een duidelijk beleid met goede communicatie naar de spelers en ouders. De tophockeycommissie is te bereiken via [email protected].