headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Inschrijvingsformulier

Lid worden van MHC Alliance ?


Stap 1: Lees eerst hier de voorwaarden en regels!
Lees hier het privacy-beleid van MHC Alliance

Stap 2: Vul het inschrijfformulier in en volg de instructies in stap 3

Stap 3: Inschrijven !

Er wordt op basis van uw inschrijving direct een automatische bevestigingsformulier gemaakt. Dit formulier krijgen wij digitaal binnen. U kunt een exemplaar voor uw eigen administratie uitprinten of bewaren. Alleen volledig ingevulde inschrijvingen worden door ons in behandeling genomen.

Let op :


Inschrijving staat NIET gelijk aan een lidmaatschap van Alliance! Uw lidmaatschap wordt pas effectief op het moment dat uw inschrijving wordt bevestigd door onze Ledenadministratie. Nieuwe leden verplichten zich mee te werken aan de uitvoering van een toekomstig automatisch incasso en hiermee in te stemmen.

Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  MHC Alliance werkt uitsluitend met automatisch incasso's. Hiervoor geef je d.m.v. deze inschrijving een machtiging af gedurende het lidmaatschap.

 
   
 
   
 
Termijnkeuze
   
Overige informatie
   
 
   
 
Algemene Info Ouders / Seniorleden
  Om de aanmelding van jezelf, je zoon of dochter zo goed mogelijk te kunnen beoordelen verzoeken wij je vriendelijk de volgende vragen zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden. Deze antwoorden zijn bepalend voor het mogelijke lidmaatschap van jou, je zoon of dochter! De vragen gaan allereerst over de hockeyervaring van de inschrijvende persoon en vervolgens de spelsoort waar jij of je kind zich voor wil opgeven. Aansluitend vragen wij naar de beroepen van jezelf en/of beide ouders/verzorgers.

 
   
   
   
   
   
   
Kennis & Capaciteiten
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk binnen Alliance
  Alliance is de grootste jeugdsportvereniging van Nederland! Een grote club kan alleen functioneren als veel vrijwilligers samenwerken om hockey voor alle leden mogelijk te maken. Dus ook vrijwilligerswerk dat niet direct met hockey te maken heeft. Hieronder volgen vragen die de vrijwilligerscommissie van Alliance inzicht moeten geven over jouw mogelijke inzet voor MHC Alliance. Uiteraard gaat de voorkeur van Alliance uit naar nieuwe leden, of ouders van nieuwe jeugdleden, die een positieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de club. Naar aanleiding van het ingevulde kan je gebeld worden door iemand van onze Vrijwilligerscommissie.

 
   
   
   
Sponsoring
   
   
Bevestiging
  De Privacyverklaring en inschrijfvoorwaarden zijn bovenaan het inschrijfformulier te openen.

 
   
   
Verklaring
  Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigd inschrijfgeld, de toekomstige contributie, en geef toestemming op het automatische incasso van mijn bankrekening. Tevens geef ik MHC Alliance toestemming om bovenstaande persoonsgegevens en de gegevens die gedurende het lidmaatschap over mij / mijn kind door MHC Alliance worden verzameld te verwerken, uitsluitend met het doel waarvoor zij zijn afgegeven.