headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Inschrijvingsformulier

Lid worden van MHC Alliance ?


Stap 1: Lees eerst hier de voorwaarden en regels!

Stap 2: Vul het inschrijfformulier in en volg de instructies in stap 3

Stap 3: Inschrijven !

Er wordt op basis van uw inschrijving direct een automatische bevestigingsformulier gemaakt. Dit formulier moet u uitprinten, ondertekenen en per post aan ons versturen. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren/inschrijvingen worden door ons in behandeling genomen.
Let op :
Inschrijving staat NIET gelijk aan een lidmaatschap van Alliance. Uw lidmaatschap wordt pas effectief op het moment dat uw inschrijving wordt bevestigd door onze Ledenadministratie. Nieuwe leden verplichten zich mee te werken aan de uitvoering van een toekomstig automatisch incasso.

Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Termijnkeuze
   
Overige informatie
   
 
   
 
Algemene Info Ouders / Seniorleden
 
Om de aanmelding van jezelf, je zoon of dochter zo goed mogelijk te kunnen beoordelen verzoeken wij je vriendelijk de volgende vragen zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden. Deze antwoorden zijn bepalend voor het mogelijke lidmaatschap van jou, je zoon of dochter! De vragen gaan allereerst over de hockeyervaring van de inschrijvende persoon en vervolgens de spelsoort waar jij of je kind zich voor wil opgeven. Aansluitend vragen wij naar de beroepen van jouzelf en/of beide ouders/verzorgers.

 
   
   
   
   
   
   
Kennis & Capaciteiten
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk binnen Alliance
 
Alliance is de grootste jeugdsportvereniging van Nederland! Een grote club kan alleen functioneren als veel vrijwilligers samenwerken om hockey voor alle leden mogelijk te maken. Dus ook vrijwilligerswerk dat niet direct met hockey te maken heeft. Hieronder volgen vragen die de vrijwilligerscommissie van Alliance inzicht moeten geven over jouw mogelijke inzet voor MHC Alliance. Uiteraard gaat de voorkeur van Alliance uit naar nieuwe leden, of ouders van nieuwe jeugdleden, die een positieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de club. Naar aanleiding van het ingevulde kan je gebeld worden door iemand van onze Vrijwilligerscommissie.

 
   
   
   
Sponsoring