headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Breedtehockey

Alliance wil dat iedereen zich op zijn eigen niveau volledig kan ontwikkelen. Spelplezier is volgens ons de drijfveer van elke sporter. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan de algemene vorming van onze leden door te leren samenwerken, omgaan met tegenslagen en het doorzettingsvermogen te vergroten. Daardoor presteren teams beter: leren en winnen gaan immers hand in hand. Alliance heeft dan ook als doelstelling: ‘Haal het maximale uit alle jeugdspelers van Alliance en ontwikkel hen tot goede hockeyers voor zover dat binnen hun capaciteiten ligt en door deze spelers gewenst wordt.’

Trainingen gebaseerd op wedstrijdsituaties
Volgens het opleidingsplan van Alliance bevatten de trainingen veel oefeningen die gericht zijn op het aanleren van technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden. Bij balsporten, dus ook hockey, is snelheid van belang: in het herkennen van spelsituaties, in het maken van beslissingen en in het handelen. We doen veel oefeningen met wedstrijdsituaties, ‘partijtjes’, of oefeningen die daarop lijken omdat die de beslissings- en handelingssnelheid verhogen en bijdragen aan het spelplezier.

Positief coachen
We denken dat spelers met een positieve instructie en begeleiding het beste uit zichzelf kunnen halen, zichzelf leren te motiveren en meer zelfvertrouwen krijgen. Daarom staat bij Alliance in de training en begeleiding van de wedstrijd ‘Positief Coachen’ centraal. De voornaamste pijlers hiervan zijn: instructie voor verbetering geven, positieve feedback geven of belonen en het handhaven van gemaakte afspraken.

Technische organisatie
De hockey technische organisatie bestaat uit de professionele technische staf en de commissies. De technische staf wordt gevormd door professionele (betaalde) krachten; de verschillende commissies bestaan uit vrijwilligers én professionele staf. (klik hier om de hele organisatie te zien)

Organisatiemanager:
De Organisatiemanager is belast met het organiseren van de hockey gerelateerde activiteiten bij Alliance. Hij werkt hierbij nauw samen met de Technisch Coördinatoren. Zijn taken zijn:

 • Organisatie van trainingen, opleidingen, voorlichtingssessies en evaluaties
 • Communicatie van technische en organisatorische zaken naar leden en ouders van leden via e-mail, website en meetings
 • Afstemming met de Verenigingscoördinator voor de aanverwante hockeyactiviteiten (waaronder de contacten met de KNHB)
 • Verantwoordelijk voor vrijwilligersvergoedingen


Technisch Coördinatoren:
De Technisch Coördinatoren (TC’s) ontwikkelen het hockeybeleid en voeren het uit op het gebied van Tophockey, Breedtehockey en Jongste Jeugd uit. Ze zorgen dat het hockeybeleid goed wordt uitgevoerd en stellen de teams samen, in nauw overleg met de Categorieleiders (Breedtehockey) en de commissies voor de Breedte, Tophockey en Jongste Jeugd. Ook zijn zij aanspreekpunt voor de coaches van de teams en ondersteunen zij hen bij het begeleiden van hun teams.

Tophockeycommissie:
De Top Hockey Commissie (THC) valt onder het bestuurslid Tophockey en is verantwoordelijk voor het tophockey beleid en alle hockeytechnische- en organisatorische zaken voor de selectieteams bij de jeugd en senioren. Zie verder

Categorieleiders:
Categorieleiders zijn de sleutelfiguren in de organisatie van de jeugdteams in het breedtehockey. Zij zijn de spil in de communicatie tussen AHA-commissie en de coaches/begeleiders van de teams. Bij de breedteteams zorgen de categorieleiders ook voor de indeling, samen met de coaches en de Technisch Coördinator Breedte. De meeste categorieën hebben twee categorieleiders: een voor de jongensteams en een voor de meisjesteams.

De taken van categorieleiders luiden:

 • indelen van de teams en de administratie ervan
 • aanstellen van coaches en teambegeleiders
 • communicatie met coaches/begeleiders en de AHA-commissie
 • overleggen met en advies geven aan de coaches
 • beheren van het TIPS–systeem

Breedtecommissie:
De breedtecommissie is verantwoordelijk voor alle hockeytechnische en organisatorische zaken voor de breedteteams bij de jeugd, de niet-selectieteams oftewel de recreatieteams. De breedtecommissie zorgt er bijvoorbeeld voor dat er een teamtraining is voor ieder team en een ‘lijntraining’ in groepsverband (bij voldoende animo). Dat betekent dat er in principe voor alle teams twee trainingen per week zijn. De breedtecommissie werkt nauw samen met de technische staf om trainingen, ontwikkelingen en/of oefenstof te analyseren en aanpassingen te doen.

Seniorencommissie:
De Seniorencommissie stuurt de senioren-breedteteams aan en heeft als taak om de breedtesport voor de senioren verder te ontwikkelen en te laten groeien. Hieronder vallen de Dames- en Herenteams , Veteranen, Trimmers en Knotshockey. Het bestuurslid Breedte hockey stuurt deze commissie aan.

Keeperscommissie:
De keeperscommissie houdt zich bezig met het keepersbeleid van de club, zoals het vinden en binden van keepers en het versterken van het imago van keepen. Deze commissie bemoeit zich niet met de praktische kant, zoals de keeperstrainingen, maar denkt wel mee met de trainers en steunt ze waar ze kan. Daarnaast helpt de keeperscommissie bij het organiseren van evenementen voor keepers, zoals keepersclinics en shoot-outcompetities.

Zaalhockeycommissie:
Zaalhockey wordt elk jaar verplicht gespeeld door alle jeugdselectieteams en Heren en Dames 1. De breedteteams (jeugd en senioren) kunnen zich jaarlijks aanmelden maar omdat er niet voor alle teams zaalcapaciteit is, loten zij om een plekje. Alle organisatorische zaken rondom het zaalhockey worden georganiseerd door de zaalhockeycommissie, in nauwe samenwerking met de technische staf. Dat houdt in:

 • regelen van de zalen voor de trainingen
 • (voorlopig) inschrijven van de teams bij de Bond
 • aanspreekpunt zijn voor de teams en de Bond over zaalhockey
 • communicatie met de teams voor en tijdens het zaalhockeyseizoen
 • organiseren van de zaalhockeycoachavond
 • bijwonen van vergaderingen bij van de zaalhockeycommissie van het district Noord-Holland.


Alles over hockey


- Wat is veldhockey
- Bondscompetitie
- Districten
- Jeugd
- Spelregels
- Hockey links


Wat is veldhockey?
Veldhockey is een teamsport waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk doelpunten te maken door met een hockeystick middels een slag, push of flats te scoren in het doel van de tegenstander. Het spel wordt gespeeld op een (kunstgras)hockeyveld van 91,40 meter lang en 55 meter breed. Veel landen hebben clubcompetities voor junioren en senioren. Een wedstrijd wordt gespeeld tussen 2 teams van maximaal 16 spelers, waarvan er maximaal 11 tegelijkertijd in het veld mogen staan. De overige 5 spelers, wisselspelers genoemd, mogen in elke willekeurige volgorde gedurende de wedstrijd onbeperkt gewisseld worden. Veldhockey wordt gespeeld in de periodes september t/m december en maart t/m juni. In de wintermaanden december t/m februari wordt er gezaalhockeyd.

 

Bondscompetitie

We onderscheiden in Nederland twee soorten competities, te weten bondscompetities en districtscompetities. De bondscompetitie valt onder verantwoordelijkheid van de competitieleiding op het bondsbureau in Nieuwegein.

Onder de bondscompetitie vallen de volgende klassen

- Voor Standaardteams:  de Hoofdklasse, Overgangsklasse en 1e t/m 4e klasse
- Reserveteams : de Res. Hoofdklasse. de Res. Overgangsklasse, de Res 1e klasse
- Veteranen teams : de Hoofdklasse, Overgangsklasse, 1e klasse, LX-competitie
- Jeugdcompetities : Landelijke A, Landelijke B, Super A en Super B
- IDC-competitie I en II voor JC en MC teams


Districten

Nederland is verdeeld in zes districten; ieder district kent een ondersteunende en adviserende rol met betrekking tot de verenigingen. Deze uiten zich in de volgende taakgebieden: Competitie, Arbitrage, Districtselecties, Accommodaties en Clubbezoeken. De districten zijn globaal als volgt verdeeld:

- District Noord Nederland – Friesland, Groningen en Drenthe

- District Oost Nederland – Overijssel en Gelderland

- District Zuid Nederland – Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

- District Noord Holland – Noord Holland

- District Zuid Holland – Zuid Holland

- District Midden Nederland – Flevoland en Utrecht


Jeugd

De jeugd is verdeeld over de Bondscompetitie en Districtscompetitie. De Landelijke competitie en IDC vallen onder de Bondscompetitie en de Topklasse t/m de 5e klasse vallen onder het district. Voor informatie over de Landelijke en IDC competitie kunt u terecht via [email protected]. Vragen over de overige klassen kunnen gesteld worden bij de verschillende districten.

Aanmoedigen langs de lijn
Kinderen hebben meer plezier in hun sport wanneer hun ouder(s) regelmatig naar de wedstrijden komen kijken. Wij zien u dus graag langs de lijn en gelukkig doen de meeste ouders dit ook. Soms ontstaat er naast het spelersteam zelfs een 'ouderteam'. AanMOEDIGINGEN zijn dus welkom. Bedenk wel dat de aanWIJZINGEN komen van de coach, die de kinderen helpt het spel te leren. Zeker bij de - jongste - jeugd is het spel 'leren' belangrijker dan het spel winnen!


Selectiebeleid
Het hele jaar door volgen de trainers/coaches de kinderen van hun team(s). Twee tot drie keer per jaar vullen zij een beoordelingsformulier in. Er wordt beoordeeld op basis van TIPS (Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid). Op grond van de totale beoordeling worden kinderen uitgenodigd voor deelname aan de selectie.

Verzamelen en spelen: informatie staat op de website
Alle tijden, zoals hoe laat je moet verzamelen en hoe laat je moet spelen, staan vermeld op de website. Verzamelen doe je altijd op de club. Bij een uitwedstrijd rijden de ouders en het is een goede gewoonte om gezamenlijk te vertrekken. De kinderen komen dan gelijktijdig aan en kunnen zich rustig voorbereiden op de wedstrijd. Teams verzamelen daarom vaak op een vast punt. Denk eraan dat u niet meer kinderen meeneemt dan wettelijk is toegestaan. De ervaring leert dat een rijschema vaak handig is om de taken binnen het team en de ouders goed te verdelen.

Wedstrijden: jeugd op zaterdag
De Jongste jeugd speelt wedstrijden op zaterdagochtend. De Benjamins spelen nog geen officiële wedstrijden, maar spelen een onderlinge competitie op de zondagochtend in de Dierentuin. De F-jes starten na de zomer met wedstrijden van 3 tegen 3 op een kwart veld. De 6E-teams spelen wedstrijden in zestallen op een kwart veld. De 8E-teams spelen in achttallen op een half veld. Vanaf  de D en ouder spelen de junioren veelal op zaterdagmiddag in elftallen op een heel veld. Zondag is gereserveerd voor de senioren (Dames, Heren, Veteranen, Veterinnen). 

 

Spelregels

De meeste actuele spelregels vind je hier !


Hockey-links

Hockey links ...........warm aanbevolen :

www. knhb.nl
www.ehlhockey.tv
www.hockey.nl
www.hockey-vereniging.startpagina.nl
www.spreekbeurten.info/hockey.html