headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Historie

Hoe het begon: 1927- 1940

De vereniging werd opgericht in het begin van het schooljaar 1927-28 met een oproep van Charles van Rooy, leerling uit klas 2B van het Triniteitslyceum te Haarlem. Op het prikbord hing de volgende tekst:
'Wie lid wil worden van een hockeyclub kan zich opgeven bij Ch. Van Rooy 2B'.
Een dag of wat later stond er handgeschreven bij ‘contributie ƒ 2,50'. Maar kennelijk betekende dit toch een wat al te grote aanslag op de persoonlijke begroting van de scholieren, want uiteindelijk werd volstaan met een contributie van ƒ 1, -.

De oprichter had ook al een naam voor zijn hockeyclub in gedachten: Hockeyclub Triniteits College, oftewel H.T.C. Maar de toenmalige rector van het katholieke Triniteitslyceum, pater Vlaar, vond het leuk als alle sportclubs van het lyceum dezelfde naam droegen en wilde de club, net als de schoolvoetbalclub, liever Alliance noemen.Het werd uiteindelijk een compromis: H.T.C. Alliance.

Eerste competitiewedstrijd

De eerste jaren werd getraind en gespeeld op de sportvelden aan de Zijlweg in Haarlem. Alliance speelde toen niet meer dan drie wedstrijden per jaar. De eerste echte competitiewedstrijd in de NHHB speelde Alliance op 14 december 1929 tegen Be Fair 2 in Hilversum. Er werd gewonnen met 3-6. Om meer wedstrijden te spelen, moest de club lid worden van de Noord-Hollandse Hockey Bond. Statuten werden daartoe opgesteld en ingediend en op 26 november 1929 werd H.T.C. Alliance aangenomen als lid van de NHHB. Na de koninklijke goedkeuring mocht Alliance de gehele competitie meespelen. De officiële oprichtingsdatum werd vastgesteld op 27 september 1927.


In 1935 verhuisde de club naar de Heemsteedse Molenwerfslaan (momenteel loopt daar de Cruquiusweg). Door de slechte conditie van dit veld, waardoor Alliance bijna dreigde te degraderen, besloot de club in 21936 uit te wijken naar de Sportparklaan in Heemstede. Er werd een terrein gehuurd van de Stichting Heemsteedse Sportparken, waar nu nog steeds wordt gespeeld. Door de grote afstand vanuit Heemstede naar het Triniteitslyceum verwaterde de band met het lyceum enigszins en werden ook niet-leerlingen van het lyceum lid van de vereniging.


1932: geblokte shirts
Hoe komt Alliance aan de geblokte shirts? Er werd in eerste instantie gespeeld in wit shirt en zwarte broek. Alliance werd in 1932 opgenomen in de Nederlandse Hockey Bond, de NHB, maar onder de voorwaarde dat het tenue werd aangepast! Want de grote broer Amsterdam speelde ook in wit en zwart en eenzelfde tenue voor twee verenigingen in één afdeling was niet toegestaan. Hesjes en reserve-shirts bestonden nog niet in die tijd.


Bestuur en leden wilden de kleurencombinatie niet loslaten, maar een andere zwart-witcombinatie was niet zo gemakkelijk te vinden. Smalle strepen (á la Sparta) was helemaal niets en een brede zwarte streep (á la Ajax) kon evenmin genade vinden. Toen kwam het idee op van de wit-zwarte blokken, maar het leek onuitvoerbaar: geen enkele sportwinkel kon ze leveren.


Het vasthoudende bestuur kwam uiteindelijk uit bij de Tweka-fabrieken die ze speciaal voor Alliance gingen maken. De fabriek snapte eerst niet wat die jongens eigenlijk wilden maar uiteindelijk had Alliance als eerste geblokte shirts. De dames speelden nog in witte blouses omdat de wat strakke geblokte shirts te veel aftekenden.. Pas zo'n dertig jaar later, toen deze als blouse geleverd konden worden, gingen ook de dames geblokt over de velden.


1942: dames op Alliance

In de oorlogsjaren maakte Alliance moeilijke tijden door: in 1939 werden veel goede spelers opgeroepen voor het leger waardoor de club aan kracht inboette. Het dieptepunt lag in 1941 toen de club degradeerde naar de 3e klasse en het ledental daalde naar 44. Maar in 1942-43 kwam de ommekeer met de oprichting van een damesafdeling.Aan het eind van de oorlog had Alliance maar liefst 238 leden.


In de notulen van een bestuursvergadering staat over dit onderwerp:

Hierna besprak de Voorzitter onder ademloze spanning van de aanwezigen de 'Dameskwestie' om te eindigen met de hoop uit te spreken nadat het besluit tot toelating was gekomen: ‘dat Alliance nooit spijt hierover zou krijgen en met genoegen zal worden teruggezien naar deze vergadering'.


Daarna ging er de volgende circulaire uit:
Geachte mejuffrouw, wij hebben het genoegen u uit te nodigen lid te worden van onze hockeyvereniging H.T.C. Alliance. U zult zich misschien afvragen hoe dat mogelijk is, daar Alliance in de 15 jaren van haar bestaan nooit een damesafdeling heeft gehad. Welnu, wij hebben de knoop doorgehakt en beginnen het volgend seizoen met een damesafdeling. Ontegenzeggelijk biedt het lidmaatschap u belangrijke voordelen. Op de eerste plaats mogen wij u eraan herinneren, dat onze vereniging uitsluitend R.K. leden opneemt, terwijl u niet mag vergeten dat u in Alliance in competitieverband speelt, waardoor het sportieve element een hoogtepunt bereikt.'


Of de integratie van de dames in het begin wel zo vlot verliep, kunnen wij niet meer nagaan. Uit het verslag van de eerste ledenvergadering waar ook dames aanwezig waren lezen wij wel onder agendapunt 5 benoemd als ‘de pauze':
Van de pauze werd dankbaar gebruik gemaakt om oude school- en jeugdherinneringen op te halen. 't Werd een oorverdovend lawaai waar niet overheen te praten was. De voorzitter kon met veel hé-geroep en geklop op de tafel de vergadering hervatten.


1953: eerste clubhuis

De verenigingsnaam werd met de komst van de dames veranderd in M.H.T.C. Alliance. Met de viering van het vierde lustrum in 1947 werden de eerste stappen gezet op weg naar de bouw van een eigen clubhuis. De vereniging leek toen al veel op het huidige Alliance: een club waar sport en plezier heel goed hand in hand gaan. Het eerste echte clubhuis kwam er in 1953 en bij het 30-jarig bestaan in 1957 telde de club inmiddels ruim 260 leden.

Sportief gezien ging het de club de jaren erna voor de wind. Dames I had voor het eerst een echte international in de gelederen en promoveerde zelfs naar de 1e klasse, de hoogste afdeling in die tijd. Ook Heren I klopte éénmaal aan de deur van deze klasse. Helaas tevergeefs. En Alliance groeide verder naar 7 herenelftallen en 6 dameselftallen.


Zestiger jaren
Tot 1965 was Dames I een gewaardeerd en gevreesd tegenstander in de top van Nederland. In 1966 sloeg echter het degradatiespook onverwacht toe en speelden de dames in de toenmalige promotieklasse. Toen het jaar daarop weer werd gedegradeerd en de promotieklasse veranderde in 2e klasse, verdween Dames I dus naar de 3e klasse. Dames II deed het echter voortreffelijk. Het speelde op haar hoogtepunt zelfs reserve 1e klasse en dus 2 klassen hoger dan het eerste.

In 1967 vierde Alliance haar 40-jarig bestaan. Het lustrum vormde het begin van een nieuw tijdperk. ‘Hockeyclub H.T.C. Alliance wil het veertigjarig bestaan niet alleen vieren met een receptie in het gebouw van de Koninklijke roei- en zeilvereniging Het Spaarne, maar ook met de bouw van een clubhuis en de geleidelijke verbetering van de velden', was te lezen in het Haarlems Dagblad van 9 december 1967. Na anderhalf jaar van voorbereidingen, plannen maken, financiën regelen en uiteindelijk bouwen, werd in juni 1969 het nieuwe clubhuis officieel geopend door de toenmalige burgemeester van Heemstede.


1970-2000
Met de opening van het nieuwe clubhuis veranderde ook de naam van de vereniging. De oorspronkelijke verbintenis van Alliance met het Triniteitslyceum was verwaterd enAlliance was een typisch Heemsteedse sportvereniging geworden met een gemengd karakter. Om de benodigde gemeentelijke vergunningen te verkrijgen, koos het bestuur voor een algemenere naam: Mixed Hockey Club Alliance. In hetzelfde jaar 1969 werd meisjes A1 voor het eerst Nederlands Kampioen. Een terechte beloning voor de groeiende jeugdafdeling van Alliance.


Het nieuwe clubhuis bracht de vereniging niet alleen veel nieuwe leden, maar het bracht ook nieuwe initiatieven met zich mee voor toernooien en activiteiten. En met de introductie van het Friendship Hockey Festival in 1970 ging Alliance zelfs voor het eerst internationaal.


Een nieuwe mijlpaal was in 1984 de aanleg van het eerste kunstgrasveld, wat zorgde voor een ware explosie van het ledental: van 400 naar 900 leden. In de zomer van 1990 werd het tweede kunstgrasveld aangelegd. Het eerste veld was door het zeer intensieve gebruik tot op de draad versleten en werd in 1994 vervangen. In de zomer van 2000 kwam er een derde kunstgrasveld, allemaal met verlichting.

2004 - heden

In november 2004, 77 jaar na de oprichting van Alliance, werd het huidige clubhuis in gebruik genomen. In 2007, het ledenaantal is dan inmiddels tot 1.700 gestegen, werd het aantal kunstgrasvelden uitgebreid tot 4,5 en in de zomer van 2010 wordt het 5,5e kunstgrasveld aangelegd.