headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Commissies

Vacature MHC Alliance: Vertrouwen Contact Persoon (VCP)

Nieuws afbeelding 27-9-2021
Alliance wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockey. We zoeken een opvolger voor de functie van vertrouwenspersoon als centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig is.

Taakgebieden van de VCP:

Eerste opvang/aanspreekpunt
De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals ‘pesten’, conflicten en ruzie, discriminatie en hier met iemand over willen spreken.

Doorverwijzen
 • De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners. 
Preventieactiviteiten 
De VCP: 
 • profileert zich binnen MHC Alliance, zorgt ervoor dat iedereen binnen Alliance op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd 
 • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport. 
 • draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving 
 • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie. 
Type
De VCP: 
 • is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon 
 • geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden 
 • heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid 
 • is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen 
 • heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren 
Vaardigheden 
De VCP: 
 • is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de 
 • doelgroepen te kunnen presenteren 
 • kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging 
 • kan reflecteren 
 • kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden 
 • kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving 
 • is in staat mee te werken beleid uit te voeren 
Kennis 
De VCP: 
 • weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden 
 • heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht 
 • kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie 
 • kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 • heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur 
Tijdsbeslag: 0,5 uur per week

Mail ons met je reactie, vragen, twijfels, suggesties etc.

Met sportieve groet,