headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Reminder: Online Algemene Ledenvergadering 19-05-2021

Nieuws afbeelding 19-5-2021
Het bestuur van MHC Alliance roept de leden (senioren/ junioren) en (ouders van) jeugdleden op om deel te nemen aan de online Algemene Ledenvergadering, vanavond op woensdag 19 mei, aanvang 20.00 uur. 

AGENDA

1. Opening/mededelingen

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 oktober 2020

3. Stand van zaken
- a Algemeen
- b Stand van zaken hockey
- c Blaashal

4. Financieel
- a Update impact Corona op financiën Alliance
- b Toelichting begroting 2021-2022
- c Goedkeuring begroting/ contributie seizoen 2021-2022 door de Algemene Ledenvergadering

5. Rondvraag

6. Sluiting

De stukken voor deze vergadering kun je downloaden via onze website. Hiervoor log je in (rechts bovenin op homepage), waarna je bovenin bij het dropdown menu 'club' kiest, onderdeel 'documenten' en vervolgens ‘ALV 2021-05-19'. Daar staat ook een handleiding voor toegang tot de online ALV. 
De link voor Zoom en de handleiding staat ook in dit ALV nieuwsbericht in de app.