headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Géén alcohol onder 18 jaar op MHC Alliance!

Nieuws afbeelding 16-9-2015 Alcohol en sport gaan absoluut niet samen. Daarom neemt Alliance stelling daar waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren op onze club onder de 18 jaar. Daarnaast dienen we als hockeyclub ook te voorkomen dat men gaat rijden onder invloed. De wet stelt dat aan jongeren onder de 18 geen alcohol wordt geschonken en op Alliance geldt dat als je ouder bent dan 18 je op onze club met mate dient te genieten en je verantwoordelijkheid moet nemen.
 
Iedereen tot 25 jaar die op Alliance bier wilt bestellen, dient zijn ID te kunnen tonen. Geen ID, dan kun je ook geen bier bestellen. Het barpersoneel wordt goed geïnstrueerd om de controle op ID’s na te leven. Als ouder en als 18-jarige kun je weliswaar bier bestellen en dit stiekem aan een minderjarige geven, maar wees je ervan bewust dat dit een overtreding van de wet is. Wij kunnen op Alliance met dit soort praktijken niet akkoord gaan. Wij verzoeken ouders/begeleiders hier hun verantwoordelijkheid in te nemen en het goede voorbeeld te geven.
 
Misschien ten overvloede, maar wij wijzen jullie nogmaals op de boetes die aan onze club opgelegd kunnen worden. Deze boetes liegen er niet om: ze variëren euro 1.360 tot euro 2.720! Daarnaast kan in het uiterste geval zelfs onze drank- en horecavergunning worden ingetrokken. We lopen als club dus een immens risico als wij allen ons niet aan de wettelijke bepalingen houden en de bij ons geldende regels. Mocht aan Alliance een boete opgelegd worden dan zullen wij deze boete verhalen op de overtreder(s).
 
Bestuur MHC Alliance

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws