headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

uitnodiging ALV woensdag 24 april a.s.

Nieuws afbeelding 24-4-2013 Het bestuur nodigt alle leden, ereleden, ouders en commissieleden van harte uit om op woensdag 24 april 2013 de ‘Voorjaars Algemene Ledenvergadering’ (‘ALV’) bij te wonen. De agenda voor de vergadering is hierbij gevoegd.

In deze vergadering legt het bestuur haar beleidsplannen met betrekking tot komende paar jaar voor. Daarnaast word je verder op de hoogte gebracht van de huidige financiële positie van de vereniging, de contributie en de begroting voor het volgende seizoen.
Het bestuur draagt Marije Kronenberg-Vermeulen -thans voorzitter a.i. - voor definitief te benoemen als voorzitter. Tegenkandidaten dienen zich op uiterlijk 18 april te melden bij [email protected].

De notulen van de ALV van 28 november jl. zijn vanaf 11 april te vinden (na inloggen op onze website - klik Mijn Alliance) onder 'Documenten - ALV24-4-2013’.

Stemrecht: Alle leden kunnen één stem uitbrengen. Leden tot 16 jaar hebben zelf geen stemrecht; zijn/haar stem kan worden uitgebracht door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Volmacht: Een lid kan een ander lid volmacht verlenen, mits deze schriftelijk is en persoonlijk ondertekend.

De vergadering begint om 20.00 uur. Registratie van leden vindt plaats tussen 19.30-20.00 uur. Wij zien jullie graag allen op 24 april.

Namens het bestuur MHC Alliance
Jacqueline Callenfels, secretaris Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws