headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

ALV - 25 april a.s. 1930 uur

Nieuws afbeelding 22-4-2012 Op woensdag 25 april 2012 vindt de voorjaars- ALV plaats. Alle documenten voor deze vergadering vindt u, zoals gebruikelijk, achter de login op onze website :

login met lidnummer en wachtwoord :
Kies Mijn Alliance ->Documenten->ALV 25 april '12-> download de documenten

U bent van harte uitgenodigd om deze ALV bij te wonen. Het bestuur hoopt op een grote opkomst!
De agenda is als volgt:
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  25 april 2012
Plaats: Clubhuis Bovenzaal
Registratie leden: 19.00 –19.30 uur
Aanvang vergadering: 19.30

Agenda :
1.         Opening Voorzitter
2.         Notulen 23 november 2011
3.         Toelichting AHA
4.         Update Financiën
5.         Contributie en entreegeld seizoen 2012-2013
6.         Besluitvorming t.a.v. plannen om deze zomer investeringen te plegen in buitengebied
7.         Besluitvorming t.a.v. verdere uitwerking van plannen voor aanpassingen aan clubhuis
8.         Toelichting situatie rondom barexploitatie
9.         Bestuursopvolging en -samenstelling
Aftredend en niet herkiesbaar:  Franck Dellenbag (bestuurslid AHA)           
Voorstel benoeming als bestuurslid AHA : Annerieke Lulofs
Aftredend en Herkiesbaar: Klaas van Veen (Bestuurslid Senioren) en Bernard Manshande (bestuurslid Faciliteiten) .
Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 19 april schriftelijk te melden bij het secretariaat ([email protected]). De kandidaatstelling dient door tenminste 20 seniorleden ondertekend te zijn.

10.     Uitreiking BG Koningschild en Veer van Winnubst
11.     Rondvraag
12.     Sluiting


Na afloop nodigt het bestuur u uit om de avond samen met een drankje af te sluiten.

Leden en ouders van leden worden verzocht zich bij binnenkomst te registreren waarna stembriefjes met het aantal uit te brengen stemmen wordt uitgereikt. Een lid kan een ander lid volmacht verlenen, mits deze schriftelijk is en persoonlijk ondertekend. Leden tot 16 jaar hebben geen stemrecht en kunnen alleen door hun wettelijk vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd.
 
Met vriendelijke groet,
Erik Jan Verhulst, voorzitter en plv Secretaris

Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws